CZY WIESZ ILE KOSZTUJE CIĘ DRUK?
POZNAJ ZALETY ZARZĄDZANIA DRUKIEM CZYLI MDS
Święty spokój i najniższe koszty posiadania urządzeń kopiująco-drukujących. Połączenie wygodnego użytkowania urządzeń drukujących i skanujących z komfortem i wygodą jaką zapewnia Umowa Pełnego Serwisu. To wszystko bez konieczności angażowania własnego kapitału na ich zakup.
DRUK
Czy wiesz ile w przeliczeniu na sztukę kopii lub wydruku płacisz za jeden arkusz papieru?
MATERIAŁY
Czy podliczasz jednostkowe koszty generowane przez zakup tuszy, tonerów, papieru i innych materiałów eksploatacyjnych?
SERWIS
Czy zdajesz sobie sprawę ile miesięcznie wydajesz na serwisowanie i przeglądy urządzeń w firmie?
CZAS
Ile czasu Ty bądź Twoi pracownicy tracą na rozgryzanie trudnych i często niepotrzebnych funkcji urządzeń, sterowników i problemów z hardwarem?

Dość często właściciele firm i kadra zarządzająca nie jest w stanie określić jakie koszty ponosi ich organizacja na wykonywane wydruki i kopie w skali roku, miesiąca czy całkowitego kosztu wykonania 1 wydruku. Powodem takiej sytuacji jest olbrzymia różnorodność środowiska drukowania, sposobów serwisowania i eksploatacji oraz brak jednolitych narzędzi dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń do zarządzania tak zróżnicowanym parkiem maszyn.

Zapanować nad powyższymi problemami można tylko wdrażając rzetelne i indywidualne rozwiązania skalibrowane pod potrzeby danej organizacji i jej użytkowników. Dopiero wtedy efektem tych działań, będzie znaczne zmniejszenie kosztów.

AUDYT I DORADZTWO

Audyt i doradztwo świadczone przez firmę ANMIT w zakresie optymalizacji procesów drukowania, skanowania, kopiowania i wysyłania faksów – to działania mające na celu obniżenie i kontrolowanie kosztów, racjonalizację ilości drukowanych dokumentów oraz minimalizację czynności jaką muszą wykonać użytkownicy, aby uzyskać wymagany wydruk lub skan.

Równie ważnym aspektem audytów jest wskazanie rozwiązań minimalizujących konieczność kontrolowania przez administratorów całego systemu i minimalizacja ilości interwencji w zakresie podstawowych czynności operatorskich poprzez wdrażanie rozwiązań upraszczających pracę i ograniczającą ilość wykonywanych czynności przez użytkowników do minimum niezbędnego dla danej organizacji.

Jest to zadanie o tyle istotne, iż w dzisiejszych czasach urządzenia posiadają dziesiątki funkcji, w których użytkownicy często się gubią a w rzeczywistości wykorzystują tylko małą wybraną część – zazwyczaj powtarzalną i bardzo specyficzną dla danego zakresu zadań danego użytkownika.

ETAPY AUDYTU

Audyt środowiska drukowania jest niezbędny w każdej większej organizacji posiadającej więcej niż kilkanaście urządzeń drukujących i kopiujących. Każdy audyt prowadzony przez firmę ANMIT uwzględnia strukturę i specyfikę badanej organizacji i jest dopasowany do jej wielkości. Analizie może podlegać cały proces od elektronicznego powstawania dokumentu poprzez jego drukowanie, archiwizację i ostateczne zniszczenie z zachowaniem obowiązujących przepisów dot. np. danych osobowych.

Audyt jest prowadzony zgodnie z etapami
wdrażania zarządzania strategicznego:

Analiza
Spis z natury ilości, rodzaju oraz weryfikacja stanu technicznego urządzeń drukujących, skanujących, kopiujących i faksujących (opcjonalnie również niszczących)
Przygotowania
Instalacja indywidualnie dobranego oprogramowania monitorującego w infrastrukturze badanej organizacji
I ETAP Tajny
Monitoring ilości i rodzajów wydruków bez informowania użytkowników o prowadzonej analizie
II ETAP JAWNY
Poinformowanie użytkowników o prowadzonym audycie i dalsze monitorowanie wydruków
Raport
Kompleksowy raport i wizualizacja możliwych rozwiązań optymalizacji procesów i kosztów drukowania adekwatnych do zaobserwowanej sytuacji
Wdrożenie
Wybór i wdrożenie dedykowanego rozwiązania – sukcesywnie zliczającego ilości i rodzaje drukowanych dokumentów, zapewniające wygodne zarządzanie i stałą kontrolę urządzeń

OUTSOURCING

W przypadku wyboru takiego rozwiązania całkowity outsourcing systemu drukowania, zapewniający spokój i redukcję kosztów.

CASE STUDY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Lorem ipsum dolor sit amet,
 • consectetur adipisicing elit,
 • sed do eiusmod tempo
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet,
 • consectetur adipisicing elit, do eiusmod tempo
 • sed do eiusmod tempo ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Lorem ipsum dolor sit amet,
 • consectetur adipisicing elit,
 • sed do eiusmod tempo
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat exercitation ullamco laboris nisi consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
 • Lorem ipsum dolor sit amet, sed do eiusmod tempo
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit,